ششمین دوره مسابقات بین المللی قرآن دانشجویان مسلمان، برگزیدگان رشته قرائت

زمان : 7 لغایت 9 اردیبهشت ماه 1397

مکان : مشهد مقدس
158
ششمین دوره مسابقات بین المللی قرآن دانشجویان مسلمان، برگزیدگان رشته حفظ کل
 

  زمان : 7 لغایت 9 اردیبهشت ماه 1397

  مکان : مشهد مقدس
157
پنجمین دوره مسابقات بین¬المللی قرآن دانشجویان مسلمان، برگزیدگان رشته حفظ کل
زمان: 11 لغایت 14 دی ماه 1393
مکان: تهران. مرکز همایشهای بین المللی برج میلاد
123
پنجمین دوره مسابقات بین¬المللی قرآن دانشجویان مسلمان، برگزیدگان رشته قرائت
زمان: 11 لغایت 14 دی ماه 1393
مکان: تهران. مرکز همایشهای بین المللی برج میلاد
122
پنجمین دوره مسابقات بین المللی قرآن دانشجویان مسلمان
زمان: 11 لغایت 14 دی ماه 1393
مکان: تهران. مرکز همایشهای بین المللی برج میلاد
14
چهارمين دوره مسابقات بين المللي قرآن دانشجويان مسلمان
زمان :22 لغایت 25  شهريور ماه 1391
مکان : شهر تبريز
12
سومین دوره مسابقات بین المللی قرآن دانشجویان مسلمان
 زمان : 19 لغایت 21 دي ماه 1389
مکان :مشهد مقدس
10
چهارمين دوره مسابقات بين المللي قرآن دانشجويان مسلمان، برگزیدگان رشته حفظ کل
زمان :22 لغایت 25  شهريور ماه 1391
مکان : شهر تبريز
121
چهارمين دوره مسابقات بين المللي قرآن دانشجويان مسلمان، برگزیدگان رشته قرائت
زمان :22 لغایت 25  شهريور ماه 1391
مکان : شهر تبريز
120
دومين دوره مسابقات بين المللي قرآن دانشجويان مسلمان
  زمان :20 لغايت 24 آبان ماه 1387
مکان :تهران-مرکزهمايشهاي برج ميلاد
8
سومین دوره مسابقات بین المللی قرآن دانشجویان مسلمان، برگزیدگان رشته حفظ کل
زمان : 19 لغایت 21 دي ماه 1389
مکان :مشهد مقدس
119
سومین دوره مسابقات بین المللی قرآن دانشجویان مسلمان، برگزیدگان رشته قرائت
زمان : 19 لغایت 21 دي ماه 1389
مکان :مشهد مقدس
118
اولین دوره مسابقات بین المللی قرآن دانشجویان مسلمان
زمان: 28 لغایت 31 فروردی ماه 1385
مکان: اصفهان، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 
6
دومين دوره مسابقات بين المللي قرآن دانشجويان مسلمان، برگزیدگان رشته حفظ کل
زمان :20 لغايت 24 آبان ماه 1387
مکان :تهران-مرکزهمايشهاي برج ميلاد
117