» » سومين فراخوان ديدگاه هاي مديريتي سوره هاي قرآن کريم با محوريت سوره مبارکه انفال

گزارش اجمالی 

مقدمه:
ضرورت مدیریت در زندگی اجتماعی، از بدیهیات بوده و هیچ نیازی به استدلال و برهان ندارد، زیرا زندگی اجتماعی هر چند در مجموعه ای بسیار اندک و کوچک، بدون داشتن مدیر و سازماندهی خاص، سامان نیافته و به سرعت از هم پاشیده و متلاشی خواهد شد و اگر مدیری از سر ضرورت، از اجتماع فاصله می گرفت، نخست برای خود جانشینی تعیین می نمود تا در غیاب او، زندگی اجتماعی ،دچار تزلزل و لغزش نشده و به راه خود ادامه دهد. خوشبختانه در نص صريح قرآن كريم ، كتاب ارزشمند نهج البلاغه و شيوه و سيره معصومين (ع) جلوه هاي مديريت قرآني كاملا مشهود است و ضرورت دارد جامعه كنوني ما بيش از بيش با اين الگوها آشنا گردد.

با اين تفاسير سازمـان فعالیـتهای قـرآنی دانشـگاهیان کشور و جهاد دانشگاهی واحد اردبیل بر آن شده تا سومين فراخوان دیدگاههای مدیریتی سوره های قرآن کریم را ( با محوریت سوره مبارکه  انفال) جهت استفاده دانشـجویان و دانشـگاهیان و نیز بهـره مندی مدیران سازمانها و مراکز برگزار نمايد.
 
محوريت ديدگاهها :
1- مديريت مالي اسلامي
2- مديريت منابع عمومي
3- مديريت بحران
4- مديريت اماكن فرهنگي مذهبي
5- مديريت فرهنگي
6- مديريت پيشرفت
7- مديريت سرمايه هاي اجتماعي
 
مخاطب :
دانشجويان مقاطع كارداني –كارشناسي-كارشناسي ارشدو دكترا ي كليه دانشگاههاي كشور

 اتمام فراخوان : یکم اردیبهشت 1391

91/02/20