» » دومین همایش کوهپیمایی و نیایش

گزارش اجمالی 
به منظور ترويج فرهنگ قرآني و انس با طبيعت و بالا بردن روحية نشاط و معنويت دانشجويان، سازمان فعاليتهاي قرآني دانشجويان كشور در راستاي رسالت قرآني خود و با همكاري وزارت علوم تحقيقات و فناوري،نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه‌ها، سازمان بسيج دانشجويي، مركز گردشگري علمي ـ فرهنگي دانشجويان ايران و جهاد دانشگاهي در آستانة ربع قرن پيروزي انقلاب اسلامي اقدام به برگزاري دومين همايش كوهپيمايي و نيايش نمود.

  اهداف
  1- ايجاد زمينه مناسب و كسب آمادگي‌ روحي به‌ منظور استفادة‌ مطلوب از ايام‌ذي‌الحجه و روز عرفه (روز نيايش).
  2- آشنايي با مضامين و محتواي دعاي گهربار عرفه.
  3- بالابردن نشاط و سلامتي جسمي و روحي دانشجويان.
  4- آشنايي و تعامل فكري و انديشه‌اي دانشجويان با يكديگر.
  5- بهره گيري از امكانات و قابليتهاي اثربخش طبيعت در جهت ارتقاء روحي.
  6- بهره‌گيري و استفاده از اساتيد دانشگاه در فضايي غيررسمي و فراهم‌سازي امكان پرسش و پاسخ آزاد.
  7- ايجاد انگيزة بيشتر براي دانشجويان جهت شركت مستمر و حضور فعال در همايشهاي بعدي.

گزارش اجمالي
پس از انجام تبليغات و اطلاع‌رساني برگزاري همايش كوهپيمايي و نيايش در سطح دانشگاه‌هاي تهران و همچنين كوي دانشگاه (خواهران و برادران) و مطابق هماهنگيهاي انجام شده،  كلية شركت‌كنندگان در همايش ساعت 30/7 دقيقه صبح پنج‌شنبه 9/11/82 از جلو درب اصلي دانشگاه تهران به سمت پارك جمشيديه به راه افتادند. همچنين جهت سهولت بيشتر براي دانشجوياني كه در كوي دانشگاه تهران سكونت دارند نيز وسيلة نقليه از جلو درب كوي دانشگاه، دانشجويان ساكن در كوي را به محل اصلي حركت (درب اصلي دانشگاه) انتقال دادند.
گروه پس از رسيدن به محل آغاز حركت و توضيحات مربي كوهنوردي، انجام حركات كششي و نرمش و صرف صبحانه به سمت پناهگاه كلك‌چال به راه افتادند.
پس از طي مسير و گذشت حدود 5/2 ساعت در ساعت 00/13 به پناهگاه كلك‌چال رسيدند و پس از اقامه نماز و برنامه عزاداري ـ به مناسبت شهادت امام محمدباقر(ع) ـ يكي از اساتيد پيرامون مضامين دعاي عرفه سخناني چند را ايراد فرمود.
 شركت‌كنندگان در همايش در مسير برگشت به منظور تجديد بيعت با آرمانهاي امام (ره) و انقلاب اسلامي درتپه نورالشهداء قبور شهداي گمنام را زيارت كردند.
 لازم به ذكر است تمامي شركت‌كنندگان در اين همايش از بيمه ورزشي برخوردار بودند و به منظور پيش‌بيني خطرات احتمالي يك پزشك نيز در جمع گروه اعزامي حضور داشت.

82/11/9