» » » » » برترین های سی و سومین جشنواره ملی قرآن و عترت دانشجویان کشور - بخش معارفی ( رشته پرسمان معارفی )

                   

نام  و نام خانوادگینام دانشگاه
رتبه

صبا صادقی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
اول

ریحانه سوقندی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
دوم

علی کریمیان شهری دانشگاه فنی و حرفه ای مشهد
سوم

97/09/30