» » » » » برترین های سی و سومین جشنواره ملی قرآن و عترت دانشجویان کشور - بخش معارفی ( رشته احکام )

                   

نام  و نام خانوادگینام دانشگاه
رتبه

سید احمد سجادی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار
اول

مهسا اجاقلو دانشگاه علوم پزشکی زنجان
دوم

محمد پدیدار دانشگاه آزاد لاهیجان
سوم

97/09/30