» » » » » برترین های سی و سومین جشنواره ملی قرآن و عترت دانشجویان کشور - بخش معارفی ( رشته آشنایی با سیره معصومین(ع) )

                   

نام  و نام خانوادگینام دانشگاه
رتبه

فائزه فداکار دانشگاه فرهنگیان تهران
اول

سمیه نیرومند دانشگاه فرهنگیان امام جعفر  صادق خراسان شمالی 
دوم

فاطمه بیگدلی دانشگاه علامه طباطبائی
سوم

97/09/30