» » » » » برترین های سی و سومین جشنواره ملی قرآن و عترت دانشجویان کشور - بخش معارفی ( رشته آشنایی با ترجمه و تفسیر قرآن کریم )

                   

نام  و نام خانوادگینام دانشگاه
رتبه

مهران ابراهیمی دانشگاه پیام نور تهران شرق
اول

امیرحسین سخنی دانشگاه علامه طباطبائی
دوم

علی محمدصالحی دانشگاه صنعتی اصفهان
سوم

97/09/30