» » » » » برترین های سی و سومین جشنواره ملی قرآن و عترت دانشجویان کشور - بخش معارفی ( رشته آشنایی با مفاهیم صحیفه سجادیه )

                   

نام  و نام خانوادگینام دانشگاه
رتبه

مرضیه اکرمی ابرقوئی دانشگاه فرهنگیان یزد
اول

زهرا رفیعی دانشگاه صنعتی اصفهان
دوم

محبوبه ستاری دانشگاه علوم پزشکی کاشان
سوم

97/09/30