» » » » » برترین های سی و سومین جشنواره ملی قرآن و عترت دانشجویان کشور - بخش معارفی ( رشته آشنایی با احادیث اهل بیت )

                   

نام  و نام خانوادگینام دانشگاه
رتبه

 نازنین  زهرا مظلومیان دانشگاه شیراز
اول

 مهران  پناهنده دانشگاه صنعتی اصفهان
دوم

زهره رفیعی دانشگاه شیراز
سوم

97/09/30