» » » » » برترین های سی و سومین جشنواره ملی قرآن و عترت دانشجویان کشور - برادران ( رشته تواشیح و همخوانی )

                   

نام و نام خانوادگینام دانشگاه
رتبه

گروه الاحراردانشگاه آزاد  اسلامی واحد بروجرد
اول

گروه الحسنیندانشگاه اهواز
دوم

گروه فاطردانشگاه علوم پزشکی  تبریز
سوم

97/08/28