» » » » » برترین های سی و سومین جشنواره ملی قرآن و عترت دانشجویان کشور - برادران ( رشته قرائت ترتیل )

                   

نام و نام خانوادگینام دانشگاه
رتبه

سید حامد حسینیدانشگاه علامه  طباطبائی
اول

سید رضا نجیبیدانشگاه شیراز
دوم

محمدرضا  عباسیان دانشگاه آزاد قم
سوم

97/08/28