» » » » » برگزیدگان سی و دومین جشنواره ملي قرآن و عترت دانشجويان کشور ( رشته تذهیب)

نام و نام خانوادگیدانشگاه رتبه
زینب رهنما سرملی
جامع علمی و کاربردی
اول
سمانه جمشیدی نیا
وزارت علوم تحقیقات و فناوری
دوم
لیلا صبری
وزارت علوم تحقیقات و فناوری
سوم

96/09/6