» » » » » برگزیدگان سی و دومین جشنواره ملي قرآن و عترت دانشجويان کشور ( رشته تولید نرم افزار و اپلیکیشن)

نام و نام خانوادگی
دانشگاه 
رتبه
محمد حسن علیائی
وزارت علوم تحقیقات و فناوری
اول
علی محمد دهقانی
فرهنگیان
دوم
مریم ترابی سرشکی
فرهنگیان
سوم
رضا منصوری
پیام نور
سوم

96/09/6