» » » » » برگزیدگان سی و دومین جشنواره ملي قرآن و عترت دانشجويان کشور ( رشته کانال شبکه های مجازی)

نام و نام خانوادگیدانشگاهرتبه
جاویدان اسماعیل پور عالیزصیفی
جامع علمی و کاربردی
اول
سیما فرجی
فنی و حرفه‌ای
دوم
علی  ریحانیان
علوم پزشکی شهرکرد
سوم

96/09/6