» » » » » برگزیدگان سی و دومین جشنواره ملي قرآن و عترت دانشجويان کشور ( رشته آشنایی با ترجمه و تفسیر قرآن کریم)

نام و نام خانوادگیدانشگاهرتبه
سیدحسن هاشمی‌نسب
علوم پزشکی اهواز
اول
عبدالله ملاحی
 پیام نور
دوم
فاطمه رباط سنگی
فرهنگیان
سوم

96/09/6