» » » » » برگزیدگان سی و دومین جشنواره ملي قرآن و عترت دانشجويان کشور- برادران ( رشته دعا و مناجات خوانی)

نام و نام خانوادگیدانشگاه رتبه
حمید برزکار
جامع علمی و کاربردی
سوم
سیدمصطفی میرصانعی
قم
شایسته تقدیر
احمدرضا حبیب‌زاده
 امام صادق (ع)
شایسته تقدیر

96/09/6