» » » » » برگزیدگان سی و دومین جشنواره ملي قرآن و عترت دانشجويان کشور- خواهران ( رشته حفظ 20 جزء)

نام و نام خانوادگیدانشگاه رتبه
مینا چشم‌سبز
پیام نور
اول
نرجس سعدالدین
فرزانگان تهران
دوم
فاطمه نظری
 پیام نور
سوم

96/09/6