» » فیلم/ گذری بر ششمین دوره مسابقات بین‌المللی قرآن دانشجویان مسلمان/ مسابقات دانشجویی بهانه‌ای برای تالیف قلوب مسلمانان با تمسک به قرآن