» » فیلم/ قسمت هشتم از پخش تلویزیونی مسابقات بین‌المللی قرآن دانشجویان/ مجتبی فردفانی از متسابقین امشب در رشته حفظ