» » فیلم/ تلاوت «محمدعلی فروغی» نماینده کشور افغانستان از جامعة المصطفی العالمیه