» » دومین دوره مسابقه اینترنتی نور علی نور ویژه اعضاء جهاد دانشگاهی و خانواده های ایشان

 

در جـامعـه امـروز مـا بـه بـرکت نظـام مـقدس جـمهوری اسـلامی ایــران فعـالیـت هـای ارزنـده ای در زمینـه گستـرش فرهنـگ قـرآنـی صـورت مـی گیــرد کـه هـر یـک متنـاسـب بـا نـوع نگـرش و اهـدافـی که دنـبال مـی کنـنـد ، تـدویـن و انـتـشـار می یـابنـد و مـجمـوعه هـای گـونـاگـون قرآنی را در جامعه عرضه کـرده انـد کـه بـایـد ایـن تـلاشـهای صـادقـانـه را که تاکنون نتایج و آثار و برکـات فـراوانی از خـود برجای گذاشته اند ارج نهاده و خواهـان تـداوم وتـوسـعه چنیـن اقدامـاتی بـاشیـم. بی شـک کاربردی ترین هدف طرح مسابقه اینترنتی نور علی نور با ویژگی ها و خصـوصیات کم نظیر ، فراهم آوردن زمینـه آشنایی و انـس مخاطبان با مفاهیم آیه ها و موضوعات قرآنی و شناخت عرفان قرآنی و بالا بردن سطح آگاهی از وجود عرفانهای کاذب در سطح جامعه برای آگاهی اعضاء و خانواده های جهادگران دانشگاهی است که با مطالعه و تدبر در این کتاب و باعلاقه و اشتیاق ، فرصـت حرکت به سوی نور حقیقی قرآن را بدست آورند ؛ لذا خداوند منان را شاکریم که ما را بدین راه هدایت فرمود تا در این راستا گام برداریم .

اهداف 

اعتلای فرهنگ عرفان قرآنی و اهل بیت و کتابخوانی در بین جهاد گران محترم و خانواده ایشان

آگاهی و شناخت عرفانهای نوظهور و عرفان های کاذب و تفاوت های آن با عرفان ناب قرآنی و اسلامی

ایجاد آگاهی و دوری از عرفانی های کاذب در بین خانواده ها

توانمند سازی سطح اعتقادی جهادگران و خانواده های ایشان

مجری طرح: سازمان فعالیتهای قرآنی دانشجویان کشور

زمان اجرا: 15 خرداد ماه 1391 ، همزمان با ميلاد حضرت علی(ع) تا 14 مرداد ماه 1391 مصادف با میلاد امام حسن مجتبی (ع)

محل اجرا: سایت اینترنتی quran.ir

مخاطب جشنواره: اعضاء جهاد دانشگاهی و خانواده های ایشان

منبع آزمون: کتاب "در کوچه های آفتاب" ، نویسنده: علامه محمد تقی مصباح یزدی

جوایز: کارت هدیه به مبلغ یک میلیون ریال

آمار كلي :

تعداد شركت كنندگان: 500 نفر

بیشترین آمار شرکت کنندگان: مرکز اطلاعات علمی 42 نفر، خراسان جنوبی 40 نفر

نتیجه قرعه کشی: 10 نفر

نحوه قرعه کشی: 

ده نفر از شرکت کنندگانی که به بیشترین گزینه صحیح را انتخاب کرده بودند به قید قرعه انتخاب شدند.

اسامی برگزیدگان قرعه کشی:

احمد شکيبانژاد /جهادگر / خوارزمي

افسانه ميابادي / جهادگر / خراسان جنوبي

امين رستم زاده / جهادگر / آذربايجان غربي

صمد احمدي مطلق / جهادگر / واحد لرستان

مرجان امينيان / جهادگر / مرکز جامع علمی خوزستان

محسن حقاني پور / جهادگر / گيلان 

راضيه آذرنيا / جهادگر / مشهد

مهران محمدي / جهادگر / اردبيل

منيره اسلامي / همسر جهادگر / فعاليتهاي قرآني

افسانه بولايي / همسر جهادگر / جهاددانشگاهي سیستان و بلوچستان

91/05/14