» » » » » برگزیدگان سی ویکمین جشنواره ملي قرآن و عترت دانشجويان کشور( رشته مفاهیم صحیفه سجادیه)

نام و نام خانوادگی
دانشگاه 
رتبه
 عاطفه گلشاهی
فنی و حرفه ای
اول
رضا توهند
 فرهنگیان
دوم
 فرزانه طهماسبی
علوم و معارف قرآن کریم
سوم

95/08/20