» » » » » برگزیدگان سی و دومین جشنواره ملي قرآن و عترت دانشجويان کشور ( رشته بررسی و نقد کتاب)

نام و نام خانوادگی
دانشگاه 
رتبه
سیدمصطفی  آستانه
فرهنگیان
اول
مژگان  قاسمی
فرهنگیان
دوم
فاطمه  حاجی اکبری
وزارت علوم تحقیقات و فناوری
سوم
احسان کشت ورز کندازی
فرهنگیان
سوم

96/09/6