» » » » » برگزیدگان سی و دومین جشنواره ملي قرآن و عترت دانشجويان کشور ( رشته مقاله نویسی)

نام و نام خانوادگیدانشگاهرتبه
احمد الهیاری بوزنجانی
وزارت علوم تحقیقات و فناوری
اول
حسین قائد امینی
علوم پزشکی کرمان
دوم
حسین رحمانی زاده
آزاد اسلامی
سوم

96/09/6