» » برگزیدگان دومین دوره جشنواره قرآنی دانشجو یان سراسر کشور- خواهران ( رشته حفظ)

ردیف

نام و نام خانوادگی

دانشگاه

رتبه

    1                  

مرضیه سجادی

تهران

1

    2                  

شکوه السادات حسینی

تهران

2

    3                  

فهیمه نژاد سیفی

تهران

3

96/10/2