» » » » » برگزیدگان سی ویکمین جشنواره ملي قرآن و عترت دانشجويان کشور ( رشته معرق و منبت)

نام و نام خانوادگی
دانشگاه 
رتبه
 علی دل زنده
آزاد اسلامی
اول
وجیهه شبانیان
 وزارت علوم و تحقیقات و فن آوری
دوم
 پروانه کاویانی
وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی
سوم

95/08/20