» » برگزیدگان دومين جشنواره قرآنی دانشجویان سراسر کشور-برادران

ردیف

نام و نام خانوادگی

دانشگاه

رتبه

    1                  

امیر محمود کاشی ساز

تهران

1

    2                  

محمد رضا خرمیان

شهید بهشتی

2

    3                  

محمد رضا حاج اسماعیلی

اصفهان

3

    4                  

محسن بادپا

علامه طباطبایی

4

    5                  

محمد مهدی سماواتی

صنعتی شریف

5

    6                  

غلامرضا شاه میوه

شهید بهشتی

6

    7                  

منصور قصری زاده

 

7

    8                  

مسعود ورشوساز

فنی‌مهندسی تهران

8

    9                  

محمد کاظمی

فردوسی مشهد

9

    10               

حمید محمدیان

فردوسی مشهد

10

96/10/2