» » » » » برگزیدگان سی ویکمین جشنواره ملي قرآن و عترت دانشجويان کشور -خواهران ( رشته قرائت ترتیل)

نام و نام خانوادگی
دانشگاه 
رتبه
زهرا مهوشیان
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
اول
طاهره نایبی موحد
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
دوم
مریم تقی زاده
آزاد اسلامی
سوم

95/08/20