» » » » » برگزیدگان سی ویکمین جشنواره ملي قرآن و عترت دانشجويان کشور -خواهران ( رشته قرائت تحقیق)

نام و نام خانوادگی
دانشگاه 
رتبه
سمیه آصفی
 آزاد اسلامی
اول
آذرمان صادقی نانو
 پیام نور
دوم
مهتاب عیدی
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
سوم

95/08/20