» » » » » برگزیدگان سی ویکمین جشنواره ملي قرآن و عترت دانشجويان کشور -خواهران و برادران ( رشته آیین سخنوری )

« اسامی برگزیدگان رشته آیین سخنوری برادران»

نام و نام خانوادگی
دانشگاه
رتبه
عبدالله شمس آبادی
فرهنگیان
اول
محمد رضا نجفی
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
دوم
حسام شامحمدی
فرهنگیان
سوم

« اسامی برگزیدگان رشته آیین سخنوری خواهران»
نام و نام خانوادگی
دانشگاه
رتبه
پریسا مومنی
فرهنگیان
اول
ماریه پورحقیقی
فرهنگیان
دوم
مریم حیاتی
پیام نور
سوم

95/08/20