» » » » » برگزیدگان سی ویکمین جشنواره ملي قرآن و عترت دانشجويان کشور - برادران ( رشته حفظ 10 جزء )

نام و نام خانوادگی
دانشگاهرتبه
محمد سیلاوی
جامع علمی کاربردی
اول
محمد قربی
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
دوم
علیرضا پیوندی نجار
وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی
سوم

95/08/20