» » » » » برگزیدگان سی ویکمین جشنواره ملي قرآن و عترت دانشجويان کشور - برادران ( رشته قرائت ترتیل)

نام و نام خانوادگی
دانشگاه رتبه
احسان محمدی
فنی و حرفه ای
اول
ابوالفضل خلیلی
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
دوم
محمد مهدی انگالیان
آزاد اسلامی
سوم

95/08/20