» » » » » برگزیدگان سی امین جشنواره ملي قرآن و عترت دانشجويان کشور - بخش ادبی ( رشته داستان نویسی)

نام و نام خانوادگیدانشگاهرتبه
مرتضی اسدی مرامآزاد اسلامیاول
خدیجه محمدیآزاد اسلامیدوم
نیما عبدالهی درشکیآزاد اسلامیسوم

94/08/19