» » بیست و هشتمین جشنواره ملی قرآن و عترت دانشجویان کشور

گزارش اجمالی

بیست و هشتمین دوره جشنواره ملی قرآن و عترت دانشجویان سراسر کشور از روز 8 لغایت 11 آبان ماه 92 با حضور 260 دانشجو در دانشگاه آزاد اسلامی قزوین برگزار شد.  این جشنواره شامل سه مرحله کتبی، شفاهی و هنری بود که بخش کتبی و هنری این جشنواره در دانشگاه های دیگر کشور برگزار شده و برگزیده گان این بخش ها برای تقدیر در اختتامیه به دانشگاه آزاد اسلامی قزوین معرفی شدند.

در بخش شفاهی که به میزبانی دانشگاه آزاد اسلامی قزوین برگزار شد شامل 5 رشته قرائت به روش تحقیق، قرائت به روش ترتیل، حفظ قرآن کریم شامل حفظ 5 ، 10، 20  و حفظ کل قرآن بود که این بخش ها ویژه دانشجویان پسر و دختر بود.

در بخش مداحی و مدیحه سرایی با محتوای اشعار فاخر و تاثیرگذار معنوی ویژه دانشجویان پسر و بخش دکلمه با محتوای متون فاخر، گیرا و معنوی ویژه دانشجویان دختر برگزار شد.

اسامی برگزیدگان بخش برادران


« رشته قرائت تحقيق »

ردیف

نام و نام خانوادگی

دانشگاه

رتبه

1

علی قاسم آبادی

دانشگاه آزاد

اول

2

مجتبی محمدبیگی

کاربردی

دوم

3

سید محمدکرمانی

کاربردی

سوم


« رشته قرائت ترتیل»

ردیف

نام و نام خانوادگی

دانشگاه

رتبه

1

حامد ولی زاده

دانشگاه آزاد

اول

2

سجاد علی پور

بهداشت

دوم

3

سجاد اکباتان

وزارت علوم

سوم

« رشته حفظ 5 جزء »

ردیف

نام و نام خانوادگی

دانشگاه

رتبه

1

محمد شریفی

پیام نور

اول

2

کاظم ایزدی

دانشگاه آزاد

دوم

3

محمد قربی

وزارت علوم

سوم

«رشته حفظ 10 جزء»

ردیف

نام و نام خانوادگی

دانشگاه

رتبه

1

جاسم شمیری

پیام نور

اول

2

احمد برزگر نصر آبادی

معارف

دوم

3

احسان شعبانی

وزارت علوم

سوم

«رشته حفظ 20 جزء»

ردیف

نام و نام خانوادگی

دانشگاه

رتبه

1

مجتبی فردقانی

معارف

اول

2

جلال رضائی

وزارت علوم

دوم

3

محمدخاکپور

وزارت  علوم

سوم

«رشته حفظ کل»

ردیف

نام و نام خانوادگی

دانشگاه

رتبه

1

محمد خطیبی

وزارت علوم

اول

2

حسن زرنوشه فراهانی

وزارت علوم

دوم

3

حسین عدنان

وزارت علوم

سوماسامی برگزیدگان بخش خواهران

«رشته قرائت تحقیق»

ردیف

نام و نام خانوادگی

دانشگاه

رتبه

1

پرنیان عصا بخش

دانشگاه آزاد

اول

2

نزیهه جنامی

پیام نور

دوم

3

سیما خلیلی

بهداشت

سوم

«رشته قرائت ترتیل»

ردیف

نام و نام خانوادگی

دانشگاه

رتبه

1

فائزه قریشی نسب

وزارت علوم

اول

2

مریم سمائی

دانشگاه آزاد

دوم

3

طاهره نائبی

بهداشت

سوم

«رشته حفظ 5 جزء»

ردیف

نام و نام خانوادگی

دانشگاه

رتبه

1

فائزه جعفری

بهداشت

اول

2

فاطمه سادات میربقائی

وزارت علوم

دوم

3

فاطمه سهرابی

پیام نور

سوم

«رشته حفظ 10 جزء»

ردیف

نام و نام خانوادگی

دانشگاه

رتبه

1

عطیه تبنانیان

وزارت علوم

اول

2

آرزو اسلامی

دانشگاه آزاد

دوم

3

طاهره کنعانی

بهداشت

سوم

«رشته حفظ 20 جزء»

ردیف

نام و نام خانوادگی

دانشگاه

رتبه

1

الهام حسین زاده

وزارت علوم

اول

2

رقیه رضائی

پیام نور

دوم

3

زهرا نژاد تبریزی

وزارت علوم

سوم

«رشته  حفظ کل»

ردیف

نام و نام خانوادگی

دانشگاه

رتبه

1

هاجر مهر علیان

پیام نور

اول

2

ملیحه طالبیان

علوم

دوم

3

زهره حیدری

وزارت علوم

سوم


96/10/19