» » » » » برگزیدگان بيست و ششمین جشنواره ملي قرآن دانشجويان ايران - خواهران ( رشته قرائت تحقیق )

نام و نام خانوادگی
دانشگاه
رتبه
مریم منصوریان فرد
موسسه امام خمینی (ره) قم
اول
حمیده کوهی
اصول الدین
دوم
مریم سمایی
آزاد اسلامی واحد کرج
سوم

90/09/1