» » » » » برگزیدگان بيست و ششمین جشنواره ملي قرآن دانشجويان ايران - برادران ( رشته حفظ 20 جزء )

نام و نام خانوادگی
دانشگاه
رتبه
سعید قره داشی
موسسه آموزش عالی فردوس مشهد
اول
مجتبی فردفانی
علوم قرآنی واحد مشهد
دوم
امین فیاض
شهید باهنر کرمان
سوم

90/09/1