» » » » » برگزیدگان بيست و پنجمین جشنواره ملي قرآن دانشجويان ايران - خواهران و برادران ( رشته پايان نامه )

                          «اسامی برگزیدگان رشته پايان نامه (مقطع دكتری)»

نام و نام خانوادگی
دانشگاه
عنوان پایان نامه
رتبه
عليرضا فخاری
اصول دين قم
وحيانی در قرآن
دوم
سيدجعفر صادقی
علوم حديث
مبانی و روش‌های توسعه استنباط احكام از قرآن
دوم
فروغ پارسا
تربيت مدرس قم
نقد و بررسی پژوهش‌های حديثی هارالدموتسكی
سوم
جلال وهابی
آزاد اسلامی نائين
بررسی تطبيقی نظريه شخصيت در قرآن و حديث
سوم

                       «اسامی برگزیدگان رشته پايان نامه (مقطع کارشناسی ارشد)»

نام و نام خانوادگی
دانشگاه
عنوان پایان نامه
رتبه
فاخره فراهانی
علوم حديث
نقد و بررسی آرای مستشرقان پيرامون اختلاف قراءات قرآن
دوم
آرش ضيائی
علوم اسلامی رضوی
بررسی كفايت‌ها و كاستی‌ها در اعجاز علمی قرآن
دوم
محمدحسين بهفر
علامه طباطبايی
مطالعه مفاهيم درمانی از آيات قرآن در مقايسه با نظريه معما درمانی فرانكل
سوم

                               «اسامی برگزیدگان رشته پايان نامه (مقطع کارشناسی)»

نام و نام خانوادگی
دانشگاه
عنوان پایان نامه
رتبه
فردين دارابی
علوم و معارف قرآن كريم کرمانشاه
بررسی تطبيقی مفاهيم اسماء و صفات الهی در دو تفسير الميزان و كشاف
اول
حسين عبداله‌زاده
علوم و معارف قرآن كريم شاهرود
آيه تطهير از ديدگاه مفسران فريقين
دوم
فاطمه جعفری
علوم و معارف قرآن كريم اصفهان
بررسی تطبيقی خداشناسی در اديان ابراهيمی
سوم

89/07/27