» » » » » برگزیدگان بخش جنبی(هنری) هجدهمین جشنواره قرآن دانشجویان کشور - برادران-( رشته نقاشی)

 

ردیف
 نام و نام خانوادگی
دانشگاه 
 نام اثر
رتبه
1

ميرمهدي سيدي

آموزشكده رازي اردبيل

 مجموعه آثار
اول
2

 اصغر اسدپور

آموزشكده رازي اردبيل

مجموعه آثار
دوم

82/05/6