» » فیلم/ تلاوت «محمدعلی فروغی» نماینده کشور افغانستان در رشته قرائت تحقیق