» » » » » برگزیدگان چهاردهمین دوره مسابقات قرآن کريم دانشجويان سراسر کشور- خواهران-( رشته نهج البلاغه)

ردیف
 نام و نام خانوادگی
دانشگاه
 رتبه
1
نسرين مهرنوش
ع پ ایران
 اول
2
زهره اشتياقي
خواجه نصیرالدین طوسی
 دوم
3
خديجه دوست پناهي
ع پ گیلان
سوم

97/03/28