» » » » » برگزیدگان سیزدهمین دوره مسابقات قرآن کريم دانشجويان سراسر کشور-برادران و خواهران ( رشته تفسیر)

ردیف
نام و نام خانوادگی
نام دانشگاه
رتبه
1

محمد مهدي نوراني

علوم پزشکی ایران
اول
2

يحيي اسلامي

علوم پزشکی تبریز
دوم
3

درخشنده نجار

قم
سوم
4

فاطمه حبيبي پور

علوم پزشکی تهران 

چهارم
5

حسين شاد قائم

ارومیه
پنجم
6

مريم صراف زاده

تهران
ششم

96/10/13