» » برگزیدگان یازدهمين دوره مسابقات قرآن کريم دانشجويان سراسر کشور- خواهران ( رشته مفاهیم)

ردیف
نام و نام خانوادگی
نام دانشگاه
رتبه
1
سيده فاطمه علوي
شیراز
اول
2
اكرم خليلي نوش آبادي
امام صادق (ع)
دوم
3
اقدس يزدي
تربیت مدرس
سوم
4
مريم صراف زاده
ع پ ایران
سوم

96/10/11