» جشنواره ملی قرآن

جشنواره ملی قرآن

پس از انقلاب فرهنگی و بازگشایی دانشگاه ها، در سال 1362 این "جهاد دانشگاهی" بود که عهده دار و متولی فعالیتهای فرهنگی دانشگاه ها شد. از همان ابتدا نیز "فعالیتهای قرآنی" همواره به عنوان محور و شالوده اصلی فعالیتهای فرهنگی جهادگران دانشگاهی مطرح بود و مجموعه معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی نسبت به گسترش و تعمیق فعالیتها و برنامه های قرآنی در دانشگاهها توجه ویژه ای مبذول داشت. این فعالیتها عملاً از سال 1364 با برگزاری نخستین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم دانشجویان شکل منسجم و مشخصی به خود گرفت. مسابقاتی که از آن سال به بعد به صورت منظم و مستمر برگزار شد و ادامه پیدا کرد و سال 1388 بیست و چهارمین دوره این مسابقات توسط این سازمان برگزار شد. در طول بیست و چهار دوره، جمعاً حدود 3 میلیون نفر از دانشجویان عزیز میهن اسلامی¬مان در این مسابقات شرکت کردند. از افتخارات جهاد دانشگاهی این است که بسیاری از نخبگان و برجستگان قرآنی کشورمان که در عرصه های بین المللی نیز خوش درخشیده اند، حداقل در یکی از دوره های مسابقات سراسری قرآن دانشجویان جهاد دانشگاهی شرکت کرده و حائز رتبه شده اند.                

فعالیتهای قرآنی جهاد دانشگاهی با تشکیل"دبیرخانه دائمی مسابقات قرآنی دانشجویان"وارد مرحله جدیدی شد. این دبیرخانه دائمی به منظور منظم کردن و نشر و گسترش کمی و کیفی فرهنگ متعالی قرآن کریم در دانشگاهها از طریق ایجاد فضای رقابتی و هدفمند در میان دانشجویان در جهاد دانشگاهی تشکیل شد. گذشت زمان بر غنای این حرکت فرهنگی افزود و کیفیت برگزاری آنر ا ارتقاء داده است و ماحصل زحمات و تلاشهای همکاران و مسئولان این دبیرخانه در گسترش و بهینه سازی فعالیتهای قرآنی دانشگاهیان، نقش بسزایی ایفاء کرده است.      

گستردگی فعالیتهای قرآنی جهاد دانشگاهی تا به آنجا ادامه یافت که برای استمرار و تقویت این فعالیتها، ایجاد و استقرار سازمان مشخص و نظام مندی ضرورت پیدا کرد. بر اساس این ضرورت و نیز عزم جزم مجموعه جهاد دانشگاهی به منظور توجه ویژه به فعالیتهای قرآنی بود که مرکزی مستقل و با اساسنامه و تشکیلات مشخص در سال 1380 با عنوان "مرکز فعالیتهای قرآنی دانشجویان کشور" به تصویب هیأت امنای جهاد دانشگاهی رسید. به یمن خلوص و تلاش شبانه روزی جهادگران دانشگاهی، اندک اندک بر کمیت و کیفیت توانمندیها و فعالیتهای این مرکز افزود. تا اینکه با گذشت 2 سال،  به عنوان"سازمان فعالیتهای قرآنی دانشگاهیان کشور"  و سپس با عنوان « سازمان قرآنی دانشگاهیان کشور» وارد عرصه جدیدی گردید.
سی و دومین جشنواره ملی قرآن و عترت دانشگاهیان
سی و یکمین جشنواره ملی قرآن و عترت دانشجویان سراسر کشور
سی امین جشنواره ملّي قرآن و عترت دانشجويان کشور
بيست ونهمین جشنواره ملی قرآن و عترت دانشجويان سراسر کشور
بیست و هشتمین دوره جشنواره ملی قرآن و عترت دانشجویان سراسر کشور
بيست وهفتمین دوره مسابقات قرآن کریم دانشجويان
بيست و ششمين جشنواره ملی قرآن دانشجويان کشور
بیست و پنجمین دوره جشنواره ملی قرآن و عترت دانشجویان کشور
بيست وچهارمين جشنواره ملّي قرآن دانشجويان ايران
بيست و سومين جشنواره ملّي قرآن دانشجويان ايران
بيست ودومين جشنواره ملي قرآن دانشجويان ايران
بيست ويکمين جشنواره ملي قرآن دانشجويان ايران
بيستمين جشنواره ملي قرآن دانشجويان ايران
نوزدهمين جشنواره ملي قرآن دانشجويان ايران
هجدهمين جشنواره قرآنی دانشجویان سراسر کشور
هفدهمين جشنواره قرآنی دانشجویان کشور
شانزدهمين جشنواره قرآنی دانشجویان کشور
پانزدهمين جشنواره قرآنی دانشجویان کشور
چهاردهمين جشنواره قرآنی دانشجویان سراسر کشور
سيزدهمين دوره مسابقات قرآن دانشجویان سراسر کشور
دوازدهمين دوره مسابقات قرآن دانشجویان سراسر کشور
يازدهمين دوره مسابقات قرآن دانشجویان سراسر کشور
دهمين دوره مسابقات قرآن دانشجویان سراسر کشور
نهمين دوره مسابقات قرآن دانشجویان سراسر کشور
هشتمين دوره مسابقات قرآن دانشجویان سراسر کشور
هفتمين دوره مسابقات قرآن دانشجویان سراسر کشور
ششمين دوره مسابقات قرآن دانشجویان سراسر کشور
پنجمين دوره مسابقات قرآن دانشجویان سراسر کشور
چهارمين دوره مسابقات قرآن دانشجویان سراسر کشور
سومين دوره مسابقات قرآن دانشجویان سراسر کشور
دومين دوره مسابقات قرآن دانشجویان سراسر کشور
اولين دوره مسابقات قرآن دانشجویان سراسر کشور