امروز: یکشنبه، 12 آذر 1402

گزارش تصویری

سازمان قرآنی دانشگاهیان کشور

کارگاه آموزشی «رسم انتخاب» در دانشگاه امیر کبیر
گزارش تصویری نشست شورای هماهنگی فعالیت‌های قرآن دانشگاه‌ها
گزارش تصویری اختتامیه بیست و سومین طرح ملی دانشجو معلم قرآن
گزارش تصویری بیست و سومین دوره طرح ملی دانشجومعلم قرآن کریم
گزارش تصویری از مراسم افتتاحیه و آغاز دوره طرح منطقه ای دانشجو متدبر قرآن کریم
گزارش تصویری ششمین دوره مسابقات بین المللی قرآن دانشجویان مسلمان
گزارش تصویری پنجمین دوره مسابقات بین¬المللی قرآن دانشجویان مسلمان
گزارش تصویری چهارمين دوره مسابقات بين المللي قرآن دانشجويان مسلمان
گزارش تصویری سومین دوره مسابقات بین المللی قرآن دانشجویان
گزارش تصویری دومين دوره مسابقات بين المللي قرآن دانشجويان مسلمان
گزارش تصویری اولين دوره مسابقات بين المللي قرآن دانشجويان مسلمان
گزارش تصویری سی و دومین جشنواره ملي قرآن و عترت دانشجويان کشور
گزارش تصویری سی ویکمین جشنواره ملي قرآن و عترت دانشجويان کشور
گزارش تصویری سی امین جشنواره ملي قرآن و عترت دانشجويان کشور
گزارش تصویری بيست و نهمین جشنواره ملي قرآن دانشجويان ايران