برگزاري دوره‌هاي آموزش کارکنان دولت در سطح نهادها و سازمانها

زمان: در طول سال 1384


مکان: تهران- سازمان فعالیتهای قرآنی دانشجویان کشور

نخستين جشنواره بين‌المللي وبلاگ نويسي قرآني
زمان :17 دی ماه سال 1384

مکان :تهران - سازمان فعاليتهای قرآنی دانشجویان کشور
جشنواره ملی ملکوت
زمان : پاییز و زمستان 1392

مکان: سراسر کشور
مسابقه بزرگ "مائده فجر"
زمان: بهمن ماه  1387

مکان: دانشگاه هاي سراسر کشور
سومين فراخوان ديدگاه هاي مديريتي سوره هاي قرآن کريم با محوريت سوره مبارکه انفال
زمان: مهرماه 1390 لغايت ارديبهشت ماه 1391

مکان: جهاد دانشگاهی واحد اردبيل
دومین فراخوان ديدگاه‌های مديريتی سوره های قرآن كريم با محوريت سوره مبارکه کهف
زمان :20 ارديبهشت ماه  الي30 آذر ماه 1389

مکان :دانشگاه هاي تهران وشهرستان ها
نخستين مسابقه کتابخوانی رازهای نماز ويژه دانشجويان
زمان: دي ماه 1386 لغايت 19 ارديبهشت ماه 1387

 اختتاميه: آذرماه سال 1387

مکان: دانشگاه هاي سراسر کشور
دومين جشنواره ملي مطالعات قرآني دانشجويان ايران
زمان : پاييز و زمستان سال 1389

مکان: دانشگاههاي سراسر کشور
چهارمين جشنواره ملي مطالعات قرآني دانشجويان ايران
زمان: آبان ماه لغايت اسفندماه 1391

مکان: دانشگاه هاي سراسر کشور