» درباره ما

درباره ما

اساسنامه مرکز فعالیتهای قرآنی دانشجویان

 

مقدمه:

فعالیتهای قرآنی و ترویج و تبلیغ متون دینی و معارف اسلامی با استفاده از توان دانشجویان، از بدو تأسیس جهاد دانشگاهی همواره از اولویتهای راهبردی این نهاد بوده است.

تأسیس «مرکز فعالیتهای قرآنی دانشجویان» گامی است در جهت سازماندهی کلیه برنامه ها و فعالیتهای قرآنی دانشجویان به منظور پاسخگویی به نیازهای دینی جوانان و دانشجویان.

 

فصل اول  کلیات

ماده 1- تعریف

مرکز فعالیتهای قرآنی دانشجویان تشکیلاتی است وابسته به سازمان قرآنی دانشگاهیان کشور که متناسب با نیازهای دانشجویان در حوزه های تبلیغی و ترویجی و آموزش و پژوهش به اجرای طرحها با موضوع «قرآن و فرهنگ قرآنی» می پردازد.

ماده 2- هدف: 

هدف از تأسیس « مرکز فعالیتهای قرآنی دانشجویان» توسعه فرهنگ دینی و قرآنی از طریق: تبلیغ و ترویج فرهنگ و معارف قرآن کریم، بسترسازی فرهنگی و فراهم سازی زمینه های انس بیشتر با کتاب وحی و تدبر در آن، پژوهش و افزایش آگاهی های دینی دانشجویان است.

ماده 3- وظایف: 

1- تدوین و اجرای برنامه های بلند مدت و میان مدت تبلیغی، آموزشی و ترویجی در زمینه علوم، فرهنگ و معارف قرآنی

2- شناسایی و پرورش دانشجویان مستعد در حوزه قرآن و فرهنگ قرآنی.

3- برقراری ارتباط با حوزه های علمیه و علمایی که در موضوع قرآن و فرهنگ قرآنی تتبع دارند.

4- همکاری با مجامع قرآنی دانشگاهی به منظور بهره مندی از تجربیات آنان و انجام فعالیتهای مشترک.

5- برگزاری همایش ها،جشنواره ها، مسابقات قرآنی و حدیثی

6- طراحی و اجرای میزگردها، سمینارها و محافل قرآنی ویژه دانشجویان

7- اجرای برنامه هایی برای آشنایی هر چه بیشتر دانشجویان با تفسیر و ترجمه قرآن کریم.

8- تشویق دانشجویان به مطالعات و پژوهشهای قرآنی و دانشگاهی و حمایت از پایان نامه های دانشجویی در موضوعات قرآنی

9- برقراری ارتباط و تعامل با مراکز و شخصیتهای دانشگاهی به منظور توسعه فعالیتهای قرآنی در سطح ملی و بین المللی  

10- ایجاد شبکه های مجازی و پایگاههای اطلاعاتی به منظور حمایت و توسعه فعالیت های قرآنی در سطح ملی و بین المللی

11- برگزاری کلاسها و کارگاههای آموزشی عمومی و تخصصی در زمینه های قرائت، ترجمه و تفسیر قرآن کریم.

12- برگزاری نمایشگاههای قرآنی با همکاری نهادهای فرهنگی و دانشگاهی و کانونهای قرآنی دانشجویان

13- راه اندازی اتحادیه جهانی فعالیتهای قرآنی دانشجویان مسلمان با همکاری سازمان های بین المللی

فصل دوم-ارکان و تشکیلات

ماده 4- ارکان: 

1- شورای مرکزی 

2- رئیس مرکز

3- شعب مرکز

ماده 5- ترکیب اعضای شورای مرکزی 

1- معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی (رئیس شورا)

2- رئیس سازمان قرآنی دانشگاهیان (نائب رئیس)

3- رئیس مرکز (دبیر شورای مرکزی)

4- سه نفر از صاحبنظران دانشگاهی و فعال دانشجویی در معارف و فرهنگ اسلامی – قرآنی به پیشنهاد رییس سازمان قرآنی و تأیید معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی

5- دو نفر از معاونین فرهنگی واحدهای جهاد دانشگاهی به انتخاب مجمع شورای معاونین فرهنگی جهادهای کشور.

6- رییس سازمان دانشجویان

تبصره یک-احکام اعضای شورای مرکزی برای مدت 3 سال از سوی رئیس جهاد دانشگاهی صادر می شود. انتخاب مجدد آنان در دوره های بعدی بلامانع است.

تبصره- جلسات شورای مرکزی دو ماهانه حداقل یکبار با حضور <!--[if !msEquation]--><!--[if !vml]--><!--[endif]--><!--[endif]-->اعضا تشکیل می گردد و تصمیمات آن با رأی اکثریت نسبی اعضا است.

ماده 6- وظایف شورای مرکزی: 

1- تصویب دستورالعمل های مورد نیاز مرکز در چهارچوب این اساسنامه.

2- نظارت بر عملکرد اجرایی و اداری مرکز

3- صدور مجوز تأسیس شعب مرکز و تعیین محدوده فعالیت هر شعبه

4- بررسی و تصویب برنامه و بودجه سالانه مرکز و ارائه آن به شورای مرکزی سازمان.

ماده 7- رئیس مرکز

رئیس مرکز توسط رئیس سازمان قرآنی دانشگاهیان پیشنهاد و پس از تأیید معاون فرهنگی با حکم رئیس جهاد دانشگاهی برای مدت 3 سال منصوب می شود. تمدید مسئولیت برای دوره های بعدی بلامانع است.

ماده 8- وظایف رئیس مرکز: 

1- اجرای مصوبات شورای مرکزی

2- انجام کلیه امور اجرایی و اداری مرکز در چارچوب مقررات و آیین نامه های جهاد دانشگاهی.

3- انجام کلیه مکاتبات اداری مرکز مطابق مقررات جهاد دانشگاهی.

4- ارائه طرحهای اجرایی به شورای مرکزی در جهت ارتقای کمی و کیفی فعالیتهای مرکز.

ماده 9- محل فعالیت: 

محل اصلی فعالیت مرکز در تهران است و با تصویب شورای مرکزی می تواند شعبه هایی در واحدهای جهاد دانشگاهی داشته باشد.

ماده 10- مدت فعالیت 

مدت فعالیت مرکز از تاریخ تأسیس، آغاز و پایان آن نامحدود است.

ماده 11- شعب مرکز

مرکز می تواند با تصویب شورای مرکزی و مطابق آیین نامه های مربوط به تشکیل شعب در واحدهای جهاد دانشگاهی اقدام کند.

تبصره: مسئولیت اداره شعب در واحدهای جهاد دانشگاهی با معاون فرهنگی واحد ذیربط خواهد بود.

 

فصل سوم- امور مالی

ماده 12  منابع مالی: 

1- اعتبارات تخصیص یافته از سوی سازمان قرآنی دانشگاهیان و جهاد دانشگاهی

2- کمک ها و هدایای مردمی

3- کمک سازمانها و نهادهای دولتی

تبصره: کلیه فعالیتهای مالی و معاملاتی مرکز مطابق آیین نامه مالی و معاملاتی جهاد دانشگاهی خواهد بود.

ماده 13- انحلال مرکز: 

انحلال سازمان به پیشنهاد رئیس سازمان، تأیید شورای مرکزی مرکز و شورای مرکزی سازمان و تصویب هیأت امنای جهاد دانشگاهی خواهد بود.


جشنواره های ملّی قرآن  و عترت دانشجویان ایران 


جشنواره های ملّی قرآن دانشجویان ایران را به جرات می توان تاثیر گذارترین حرکت دینی ،فرهنگی پس از انقلاب فرهنگی در دانشگاه هادانست .حضور پرشور و چشمگیر پیشگامان عرصه علم ودانش این مرز و بوم در این جریان پویا اتفاقی بس مبارک است شاید کمتر کسی تصور می کرد جریانی که درسالهای آغازیندهه شصت  با برگزاری نخستین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم دانشجویان شکل گرفت در سالهای بعد به مهمترین رویداد فرهنگی دردانشگاه ها تبدیل شود . از افتخارات جهاد دانشگاهی این است که بسیاری از نخبگان وبرجستگان قرآنی کشورمان که در عرصه های بین المللی نیز خوش درخشیده اند ، زمانی وحداقل در یکی از دوره های مسابقات سراسری قرآن دانشجویان جهاد دانشگاهی شرکت کردهو حائز رتبه شده اندشاید کمترین ثمره این سی و یک دوره حضور بیش ازهزاران دانشجوی متعهد با دغدغه های مقدس است که بسیاری از آنان در سالهای بعد خوددر زمره مدیران و مجریان مهمترین برنامه های دینی و مراکز مذهبی کشور عزیزمان نقش ایفا می کنند . جهاد دانشگاهی به عنوان متولی این کار تا بیست و چهار دوره از این جشنواره را برگزار نموده است و بنا بر تصمیم شورای هماهنگی فعالیتهای قرآن و عترت دانشگاهها به منظور استفاده از پتانسیل سایر ارگانها بصورت دوره ای در حال برگزاری است که سی و دومین دوره  آن به میزبانی وزارت بهداشت و درمان در آذر ماه سال 1396 برگزار گردید. 

سیر تحول وتطور این برنامه از ابتدا تاکنون به خوبی گویای پیشرفت و شکوفایی آن در سالهای مختلف بوده است که بعد از گذشت سالها هنوز هم با سطح گسترده و با قوت در سطح دانشگاههای سراسر کشور به سی و دومین سال خود رسیده است و توانسته است با ارتقاء به سطح بین المللی ، برند مسابقات بین المللی قرآن دانشجویان مسلمان را از آن خود کند که در حال حاضر پنج دوره از این مسابقات با حضور کشورهای مختلف برگزار گردیده است. امید است به همت تمامی متولیان این عرصه شاهد رشد روزافزون آن به عنوان باشیم. 

مسابقات بين المللي قرآن­ کريم دانشجويان مسلمان


ایده اولیه برگزاری مسابقات بين المللي قرآن­ کريم دانشجويان مسلمان از سال 1380 مطرح و در دستور کار سازمان قرآنی دانشگاهیان قرار گرفت دیدگاه های اولیه بر این باور استوار بود که اینگونه مسابقات نقش برجسته ای در تعامل بین جوامع اسلامی به ویژه اقشار دانشجویی می تواند ایفا نماید و ارتباطات گسترده ای را بین دانشجویان مسلمان ایجاد نماید از این رو برگزاری مسابقات به منظور دستیابی به اهداف زیر پایه گذاری شد :


  • 1- تحکیم وحدت و همبستگی بین دانشجویان جهان اسلام جهت رفع مسائل و مشکلات روز
    2- تعامل علمی- فرهنگی در بین نخبگان جهان اسلام
    3- ایجاد زمینه نشر و بسط فرهنگ معارف و اخلاق قرآنی در بین دانشجویان
    4- تشویق و ترغیب دانشجویان و دانشگاهیان به یادگیری و پیشرفت در فعالیتهای قرآنی
    5- آشنايي با آثار ملي و فرهنگي كشور های مختلف 

پس از تصويب ايده اوليه، مقدمات اجرايي كار آغاز و از اين‌رو در اولين گام نسبت به تشكيل شوراي سياست‌گذاري و برنامه‌ريزي با دعوت از صاحب‌نظران و مديران قرآني سازمان‌ها و نهادهاي قرآني كشور اقدام شد. باتوجه به اهميت اين مسابقات و گستردگي آن ضرورت و همكاري نهادها و سازمان‌هاي مختلف، رايزني‌هاي لازم در راستاي اخذ مساعدت و مشاركت سازماهاي مختلف نيز آغاز گرديد و پس از همکاري اين سازمانها ستاد اجرايي به طور جدي فعاليت خود را آغاز نمود  و دبیرخانه مسابقات شکل گرفت که به حول و قوت الهی تاکنون پنج دوره از مسابقات بین المللی قرآن دانشجویان مسلمان به صورت دوسالانه در دو رشته حفظ کل قرآن و قرائت قرآن و با حضور و استقبال چشمگیر بیش از 70 کشور در طی سالهای 1385 لغایت 1393 به میزبانی شهرهای اصفهان، تهران، مشهد و تبریز برگزار گردیده است.  

به شهادت قرآنیان و مسئولان حاضر در 5 دوره از مسابقات ، این مسابقات موجبات عزت و سرافرازی جمهوری اسلامی ایران را فراهم آورده است و با اين اميد كه اين مسابقات در دوره های آتی نیز بتواند منشا خیرات و برکات باشد و همچنین به شایستگی در معرفي استعدادها و توانمنديهاي درخشان دانشجويان ايراني در زمينه‌هاي قرآني و نيز تشويق و ترغيب ديگر دانشجويان و دانشگاهيان به يادگيري و پيشرفت در علوم قرآني موفق و تأثيرگذار باشد.